@tsuda_ken お誕生日おめでとう🎂 今度日本一美味いミートソースご馳走したいが、 https://t.co/HVRgU2L1EY